Belangrijk! Bike For Live2020 is een geldinzamelactie ten voordele van LIVE2020 en geen publiek toegankelijk evenement. Enkel geregistreerde deelnemers krijgen toegang.

Belangrijk! Bike For Live2020 is een geldinzamelactie en geen publiek toegankelijk evenement. Enkel toegang voor geregistreerde deelnemers.

Campagnemateriaal

Geef Bike For Live2020 een duwtje in de rug en deel deze actie met je netwerk. Hieronder vind je alvast enkele middelen om je daarbij te helpen terug. 

  • Het beeldmateriaal kan je hier makkelijk downloaden.
  • Het tekstmateriaal kan je hier terugvinden.